Pro seminaristy z biochemie přijel na naši školu přednášet Ing. Michal Rouchal, PhD – ředitel ústavu chemie Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati. Přednáška se zaměřila na současné trendy v masivně se rozvíjející oblasti supramolekulární chemie. Nešlo ale jen o teorii. Pan ředitel popisoval přínos českých vědců k novým objevům a to především ve spojení s klecovými uhlovodíky. Významná část přednášky se zaměřila na představení supramolekulárního výzkumu na Univerzitě Tomáše Bati. Popsal, v jaké fázi jsou inovativní postupy, jakou vizi mají akademici do dalších let. Vzhledem k tomu, že za přínos v supramolekulárním pohledu na svět byla udělena Nobelova cena v letech 1987 a 2016, tak není vyloučeno, že za pár (desítek?) let bude udělena tato cena opět a třeba výzkumníkům z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Patrik Kočí – koordinátor přírodovědné spolupráce GNJ a univerzit.

Autor: Ing. Michal Rouchal, PhD

Autor: Ing. Michal Rouchal, PhD