Ředitel ústavu chemie Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati si pro žáky 2G a 3A připravil netradičně laděné přednášky. Přestože témata zněla „Po stopách DNA“ a „Nobelovy ceny 117 let“, tak se pan ředitel zaměřil především na osudy vědců. Neotřele popisoval, jak náročná je cesta k úspěchu, kolikrát myšlenka nemusí být úspěšná, ale touha a pevnost v přesvědčení vede k cíli. Také bylo zmíněno, jak významné jsou sociální kontakty, vzájemná propojení, synergie a spolupráce. Žáci si poslechli, že významní objevitelé nebyli žádní svatoušci, že řada objevů vznikala v neočekávaných místech (a stavech). Pochopitelně nechyběly ani odborné oblasti, které pomohly v představě o podstatě oboru chemie. Patrik Kočí – koordinátor spolupráce s univerzitami v oblasti přírodních věd

Česká stopa v Nobelových cenách (zdroj: Ing. Michal Rouchal, PhD)

Cesta k objevení struktury DNA (zdroj: Ing. Michal Rouchal, PhD)