Biochemický seminář navštívili výzkumní pracovníci Laboratoří Agel, aby se podělili o novinky v oblasti genetiky. Arpád Boday a Spiros Tavandzis přednesli (sobě vlastním) originálním způsobem pohled na přenos genů v živočišné říši. Zároveň se zaměřili i na šíření memu, který je vnímán jako vir mysli. Mem – imitace se spojuje s lidmi od chvíle, kdy začala vznikat snaha o dorozumívání, uchování a předání informace. Zvláštní pozornost byla věnována masivnímu rozvoji memů v 20. a 21. století ve spojení s virálním memetickým šířením, což je krůček k sociobiologickému pohledu na společnost. Nechyběly paralely k myšlenkám MUDr. Koukolíka a jeho pohledu na debilizaci společnosti. Přednáška pomohla v rozvoji myšlení a inspirace seminaristů a posunula je do jiné dimenze, které se ve výuce běžně nevěnujeme. Patrik Kočí