Stalo se již tradicí, že v době adventní zazpívá skupina hudebníků právě na dětském oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Letos nám to vyšlo zrovna na Mikuláše, potěšili jsme tak pacienty na ORL a také na dětském oddělení. Většinou býváme v přesile, což je dobře, nicméně radost z našeho vystoupení pro děti je vždy opravdová a my víme, že děláme dobrou věc:)
Navíc letos se poprvé v písních objevily takové nástroje jako violoncello nebo housle, a to není zrovna běžná věc.
Studentům hudební výchovy tříd 2.B a 4.G patří velké poděkování :)
Karel Dostál, vyučující hudební výchovy