Pátek 25. ledna mohli studenti našeho gymnázia prožít ve společnosti zajímavých přednášek a prohlídek laboratoří PřF UP Olomouc. Další ročník Fyzikálního kaleidoskopu totiž nabídl opravdu nevšední fyzikální pokusy, nahlédli jsme do nitra softwaru moderního smartphonu, seznámili jsme se se současnými trendy v oblasti korekce zrakových vad nebo pochopili principy laserových operací. Nechybělo setkání s teorií relativity a astrofyzikální okénko. Program kaleidoskopu byl nabitý a my pomalu nestíhali přesuny z přednášek do laboratoří a zpět.
Spokojená dvacítka žáků našeho gymnázia odjížděla plná dojmů a jistě se ptají již teď – co bude příště?
Karel Dostál, hudební doprovod ;-)