Laboratoře Agel v Novém Jičíně jsou dlouholetým partnerem našeho gymnázia
a pomáhají teoretickou výuku více propojovat s praxí. Zaměstnanci laboratoří
seznamují již tři roky především seminaristy čtvrtých ročníků s rozličnými tématy
z každodenní rutiny a praxe. Loni proběhly čtyři stáže na pracovištích Agelu a tento
rok se pomalu blíží ke svému závěru další série čtyř témat. Nejde jen o postřehy
z praxe, ale zaměstnanci vytvářejí příjemnou atmosféru a předávají své zkušenosti
a rady mladé generaci. Žáci se mohou v Agelu seznámit s přístoji, jejichž astronomické ceny
znemožňují, abychom je mohli mít i ve škole. Posluchači na stážích již mají za sebou témata
jako cytogenetika, mikrobiologie, analytické metody, hematologie, imunologie, molekulára
a biochemie. Podle zpětné vazby víme, že se žákům stáže líbí a proto budeme rádi, když tradice
stáží bude nadále pokračovat. Patrik Kočí