Germanistika je filologický obor, který se zabývá studiem německého jazyka: Deutsch.
A německy mluví na celém světě cca 190 milionů lidí, a my také.
Ve středu 16.1. jsme poměřovali své jazykové schopnosti – pasivní (poslechem, čtením)
i aktivní (rozhovorem na vylosované téma) ve školním kole soutěže v němčině.

V kategorii nižšího gymnázia si první místa rozebrali mezi sebou:

1. místo Adéla Riedlová (2.G)
2. místo Filip Mikoška (2.G)
3. místo Kateřina Zavadilová (2.G)

V kategorii čtyřletého gymnázia pak byli nejlepší:

1.místo Lukáš Goláň (2.B)
2. místo Tereza Jelínková (5.G)
3. místo Helena Hanáčková (1.A)

Těmto žákům, ale i ostatním, kteří se rozhodli poprat se s němčinou trochu víc
než jen ve školních hodinách, děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme k jejich píli
a cílevědomosti a přejeme hodně chuti do dalšího studia. Nechť je němčina i nadále baví :-)

Za komisi německého jazyka Yveta Pavelková