Čas od času je důležité si připomenout, proč se mladí lidé účastní soutěží, porovnávají v nich své síly, jejich prostřednictvím zjišťují, že musí odborně růst, aby byli stále lepší. Pro mnohé se stávají soutěže dokonce motivací k volbě povolání. Jedním z prestižních klání je také Olympiáda v českém jazyce a naše škola poslala do jejího okresního
kola čtyři zástupce, kteří obsadili ve škole první dvě místa ve dvou kategoriích. Tradičně mívá Očj na gymnáziu mnoho účastníků, tentokráte to bylo okolo padesáti řešitelů. V první desítce bylo napínavě natěsnáno, neboť od sebe místa dělily často jen minimální bodové rozdíly. Stejně tak vypadalo i okresní kolo a pro naše barvy získali olympionici následující místa:

    I. kategorie (68 řešitelů!)

  • 9. – 10. místo Filip Mikoška
  • 12. -13. místo Hana Mervaldová
    II. kategorie

  • 3. místo Terezie Holá
  • 5. místo Viktorie Kafková

Bronzová Terezka Holá postupuje do krajského kola. Samozřejmě, že jí přejeme do řešení gramatických úkolů jazykový cit a přízeň múzy ve slohovém úkolu.
Dagmar Pernická, vedoucí sekce českého jazyka