Po úspěšném dopoledni s přírodními vědami si v minulém týdnu přišla padesátka žáků základních škol z Nového Jičína a okolí zasoutěžit a porovnat vědomosti z humanitních věd a cizích jazyků. Na žáky čekaly rozstříhané texty, kvíz o osudových devítkách naší historie, otázky na reálie Ruska a Francie, zjištění, že němčina není jen jedna, a online test z anglického jazyka. Všichni soutěžící se vypořádali se záludnými otázkami našich vyučujících velmi statečně a celkové pořadí na prvních místech bylo velmi těsné. Nejvíce bodů získali žáci víceletého gymnázia, kteří však hráli mimo soutěž, a tak první cena putovala na základní školu Šenov u Nového Jičína, kterou zastupoval Team Mirďa (pana učitele tímto na dálku zdravíme). Dělené třetí místo obsadili Borci z Tyršky (školu asi není třeba uvádět) a Stankovci ze základní školy Komenského 66. Těm nejúspěšnějším blahopřejeme, všem účastníkům však děkujeme za soutěživý přístup a příjemnou návštěvu.
Zdeněk Man, zástupce ředitele