V letošním roce již podruhé navštívili studenti fyzikálního semináře laboratoře VŠB TU Ostrava. A nebyli se zde jen tak koukat. Ve skupinách si vyzkoušeli měření na aparaturách, která běžně provádějí studenti vysoké školy. Každá tříčlenná skupina provedla dvě měření podle vlastního výběru. Studenti byli dobře připraveni, a tak postupovala práce rychle. V první úloze měřili teplotní roztažnost pevných látek a kapalin, ve druhé rychlost zvuku ve vzduchu, ve třetí měrný náboj elektronů a ve čtvrté prováděli spektrální analýzu helia. Nakonec studenti objevili v laboratoři soupravu tří fyzických kyvadel, na které se modelovaly složené kmity a tyto se zaznamenávaly na papír fixem. Vznikaly tak zajímavé obrazce, které studenty uchvátily, a tak zbytek času do odjezdu vlaku vyplnili zkoumáním tohoto zařízení. Ke zdárnému průběhu celé akce přispěl i hladký průběh cesty, tentokrát bez zpoždění.
Jiřina Drábová, vyučující fyziky