Žáci semináře z biochemie dnes navštívili oddělení
hematologie Laboratoří Agel v Novém Jičíně.
Během velmi příjemné úvodní přednášky se maturanti
dověděli řadu praktických informací, které souvisely
s odběrem krve, transportem krve, jejím zpracováním
a následným hodnocením. Při výkladu si mohli prověřit
své znalosti z výuky ve škole a prohloubit pochopení
souvislostí na praktických příkladech z rutinních zákroků.

Velmi přínosnou částí byla prohlídka jednotlivých
laboratoří. Žáci mohli vidět, že svět automatizace
a robotizace je naprosto nezastavitelný. Algoritmické
procesy analýzy se stále zlepšují, kupují se kvalitnější
a výkonnější stroje, které zrychlují a hlavně významně
zpřesňují analýzu a závěry vyšetření. Na druhé straně
je lidský úsudek, spolehlivost a preciznost stále oblastí,
která je stroji nezastupitelná.

Další z návštěv v Laboratořích Agel je součástí cyklu
12 hodin propojení teorie s praxí, kterou zajišťují
pracovníci Agelu pro zvídavé žáky, kteří se třeba jednou
stanou také lékaři nebo laboranty této společnosti.
Kdo ví?

„Tato stáž byla velmi nevšední a zajímavá. Považuji ji za velmi zdařilou.
Celý projev byl srozumitelný a velmi příjemný na poslech. Určitě bych takovéto
možnosti zařazovala do výuky častěji, žáci poté mají jasnou představu
o reálném provozu na pracovišti a mohou přesně vidět, co taková práce obnáší.“
M. M., 4. ročník

Celkově se mi přednáška i prohlídka laboratoře hematologie velmi líbila
a o to více jsem si uvědomila, jak je lékařství a přírodní vědy důležité studovat.“
M. K., 4. ročník

Patrik Kočí – koordinátor spolupráce s partnery školy