Téměř 90 žáků naší školy řešilo 24 testových úloh
v Matematickém klokanovi.
Kdo zvládl netradiční logické úlohy nejlépe?

Kategorie KADET

1. Ferdinand Tischlinger (2.G)
2. Jitka Škyvarová (2.G)
3. Jakub Indruch (2.G)

Kategorie JUNIOR  

1.  Daniel Fildán (4.G)

2. Jakub Dostál (4.G)

3. Vojtěch Šrubař (1.B)

Kategorie STUDENT

1. Daniel Volf (3.B)

2. Eliška Poláchová (6.G)

3. Josef Susík (4.B)

Svatava Danihelová, komise M a IVT