Gymnázium na konci února přivítalo vzácného hosta, našeho bývalého studenta, spisovatele a lékaře pana Antonína Polácha. Před Vánocemi vyšla již jeho jedenáctá historická próza Páté přikázání z doby třicetileté války a hlavní místo jejího děje je zasazeno do Nového Jičína, což byl pro autora jeden z důvodů, proč vážit dalekou cestu z Grazu až sem. Žerotínský zámek se totiž symbolicky stal i místem křtu jeho nové knihy. V čase, který zbýval do začátku oficiálního přivítání díla, se našel k naší velké radosti i prostor pro povídání s mladými lidmi. Gymnázium mělo tedy vzácného hosta, který přišel na svou alma mater a besedoval s žáky 4. ročníků v aule. Myšlenka stíhala myšlenku, o všech bylo a ještě bude nutno uvažovat. A atmosféra posledních pátečních hodin (ve vyučování už naplněná očekáváním víkendu) byla jiná: zvědavými dotazy o demokracii, o životě lékaře za sametové revoluce, o tvorbě knih, o sbírání historického materiálu … Všem účastníkům opravdu velmi děkuji za kultivované a smysluplné otázky, za zpětnou vazbu a v neposlední řadě i za to, že všechny mobily zůstaly v kapsách, taškách a nebyly použity jako zdroj zábavy.
Byla bych ráda, kdyby se pěkný zážitek stal důvodem k přečtení některé z knih Antonína Polácha.
Dagmar Pernická, vedoucí sekce českého jazyka

Z ohlasů 4. A (více se o besedě dočtete v březnovém čísle Gymplátku):
Besedu s panem Antonínem Poláchem shledávám jako velmi zajímavou, zaujalo mě jak téma týkající se literatury, tak i jeho všeobecné názory, pohled na svět, působil na mě velmi inteligentním dojmem, na takové lidi narazíme zřídkakdy.

Bližší popis procesu tvorby knihy, se kterým nás pan Polách seznámil, spolu s doprovodnými informacemi o literatuře samotné, mě velice obohatil o znalosti v tomto okruhu. Zodpověděl veškeré naše dotazy a k tomu přidal své vlastní zkušenosti ze života, což bylo velice zajímavé.

Povídání pana Antonína Polácha pro mě bylo motivující, už jen pro je jeho charisma a všeobecný přehled. Víc takových přednášek.

Beseda s panem Antonínem Poláchem pro mě byla velice zajímavá a přínosná. Nejen, že nám povídal o své poslední vydané knížce Páté přikázání, ale také nám vyprávěl o literatuře, životě v Rakousku a vše doplnil pohledem a názorem na dnešní svět.

Besedu s panem Poláchem považuji za nejlépe strávený čas. Pan Polách na mě zapůsobil velmi vzdělaným dojmem. Jeho názory byly zajímavé, poučné i dechberoucí. S člověkem, který je takto vzdělaný v historii, literatuře, medicíně i politice, se nesetkáváme každý den, a proto to byla obrovská příležitost s panem doktorem podebatovat a zeptat se na vše, co nás zajímá. Děkujeme za tuto možnost.

Páteční setkání s panem Antonínem Poláchem považuji za přínosné. Nejvíce mě zaujal názor na aktuální politický vývoj Evropy.

Páteční beseda s panem Poláchem byla velice poučná. Nejvíce mě zaujal jeho názor ohledně generací a válek, rozhodně mě donutilo se nad tímto problémem zamyslet.