V pondělí 11. března proběhl další z řady preventivních workshopů,
které na naší škole realizuje nezisková organizace Renarkon.
Žáci třetích ročníků se tentokrát dozvěděli o nebezpečí netolismu
– chorobné závislosti na internetu ve všech jeho formách
(hraní webových her, chatování, sledování e-mailů apod.).

Návštěvy lektorů ze společnosti Renarkon
jsou součástí rozsáhlého plánu preventivních aktivit,
se kterými se lze seznámit na webových stránkách
školy v sekci Prevence: https://www.gnj.cz/prevence/.

Minimální preventivní program školy pak klade důraz
na realizaci dlouhodobých aktivit nespecifické primární prevence
ve všech třídách gymnázia. Žáci jsou interaktivní formou seznamováni
s problematikou projevů rizikového chování.
V případě tématu netolismu si mohou uvědomit,
zda elektronická média používají s rozmyslem,
a nikoli na úkor aktivního trávení volného času.

I pro „virtuální drogy“ totiž platí, že jsou dobrým sluhou,
ale špatným pánem…

Petr Horák