Ve čtvrtek 14. března zavítala na naši školu policie.
Účelem návštěvy naštěstí nebylo vyšetřování  žádného zločinu,
nýbrž každoroční preventivní přednáška.
Žáci 2. G se z úst policisty por. Mgr. Petra Smětáka dozvěděli
mnoho užitečného o trestní odpovědnosti mládeže.

Dvouhodinová přednáška s diskuzí vycházela
z interaktivní prezentace,
zapojení žáků do modelových situací při spáchání
protiprávního jednání a kazuistik
z oblasti zneužívání návykových látek nebo násilných deliktů.
Všechna témata se díky poutavému vyprávění por. Smětáka
setkala s živým ohlasem žáků, kteří s policistou vstoupili do diskuze
a kladli množství zajímavých a konkrétních dotazů.

Jsme velmi rádi, že bezplatné a vysoce profesionální přednášky
Policie ČR tvoří pevnou součást preventivního programu školy.
O platnosti kréda “pomáhat a chránit” se tak žáci mohou přesvědčovat
ještě dříve, než se s prací policie setkají v reálném životě.

Petr Horák