Středeční dubnový den trávila třída 3. A v Planetáriu
Johanna Palisy v Ostravě, kde byl pro ně připraven
speciální program složený ze dvou navazujících částí.

Nejprve mohli žáci v místním kinosále pochopit
každodenní problémy austronautů, kteří plní
rozličné úkoly ve vesmírných stanicích.
To byl také jeden z cílů prezentace, uvědomit
si, že naše každodenní rutina je mimo planetu
Zemi naprostosto odlišná. Jak zastavit bez tření?
Jak si umýt vlasy bez gravitačního působení?
Jak se otočit ve stavu beztíže? To jsou jen některé
z otázek, nad kterými nemusíme na Zemi přemýšlet.
Ale jakou část Vesmíru tvoří naše Země? Chceme-li
více přemýšlet o podstatě fyzikálních zákonů, pak
se musí vědec přenést přes to, co považuje na Zemi
jako normální.

Druhá část programu pomohla žákům pochopit
podmínky nezbytné pro život. Nemyslí se tím hned
„Marťani“, ale jednobuněčné organismy, viry, bakterie,
ale i složitější systémy. Na myšlenku vzniku života
navazovalo hledání odpovídajících oblastí v blízkém
i vzdálenějším Vesmíru. Program byl propojen
i s prohlídkou souhvězdí, planet a Mléčné dráhy.

Způsob grafického znázornění a doplňující vyprávění
je rozhodně důvodem, proč je důležité exkurze pořádat,
protože v takové kvalitě by informace žákům školní
technika rozhodně neposkytla.

Patrik Kočí a Svatava Danihelová