Období příjímacích zkoušek bývá spojeno s exkurzemi
a propojením teoretické výuky s praxí. To je také důvod,
proč se žáci 1.G vydali v pátek 12. dubna do Ostravy,
aby se dověděli nové informace z úst odborníků
na záchranné složky a dolování uhlí.

Hasičské muzeum nabízí zajímavý přehled
historických zdrojů o záchranářství, nechybí
vývoj technologií, obměny uniforem, písemnosti,
ukázky modelů a dochovaných materiálů o hašení
a hasičích. Exkurze je zároveň i interaktivní,
žáci si mohou vyzkoušet vytahování osob ze studny,
přenášení zachraňovaných pomocí lana.
Hodinový výklad během procházení se muzeem
pomůže pochopit řadu souvislostí.

Po rozloučení s průvodci v Hasičském muzeu
se žáci vydali do 50 minut vzdáleného Landeku.
Težební klecí byli všichni převezeni do podzemí,
které bylo známé těžbou velmi kvalitního
antracitu. Průvodce svým silným a zvučným
hlasem vyprávěl nejen o faktech dolování uhlí,
ale rád se zmínil o příbězích, které sám během
náročné práce zažil.

Patrik Kočí a Tomáš Tesarčík