V úterý 16. dubna se ve Zlíně konal první zlínský Festival vědy, který pořádala Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati v rámci oslav svého padesátiletého výročí. Festival se skládal ze široké nabídky aktuálních témat, které řeší výzkumné týmy celého světa.

Seminaristé z biochemie si tak mohli poslechnout šest různých přednášek, zažít praktické ukázky, ale také přidat ruku k experimentálnímu „dílu“. Témata byla vždy zaměřena na vizi budoucnosti, co může zkoumaná problematika přinést lidstvu a jakým směrem se vyvíjí současné trendy. Třeba některá z novinek inspiruje maturanty a budou se podílet na jedinečných výzkumech pomáhajících lidstvu.

Festival vědy začal pro naše gymnazisty povídáním o polymerech, jejich mimořádném významu a chování lidstva k odpadu. Teorie byla doplněna plamenovou zkouškou, infračervenou spektroskopií a sledováním změn plastu během zahřívání. Následovalo téma 3D bio tisku, které otevřelo diskuze jako tisk uší, nosu, protéz, kloubů, ale také ukázalo problémy při propojení vytištěných tkání a sestavení funkčního orgánu. Třetí přednáška popsala unikátní projekt chytré boty, která dokáže odesílat přes mobilní aplikaci informace o chůzi, běhu a jízdě na kole. Odborníci vysvětlovali, jak fungují dílčí senzory a jak dochází ke zpracování dat. Dopolední část Festivalu ukončili seminaristé tématem biopolymerů, které studovali v semináři celý tento rok.

Odpoledne bylo propojeno více s filozofickými, společenskými a vizionářskými tématy. Už název přednášky micelární supersíla byl poměrně zastřen tajemstvím. Během výkladu se žáci dověděli o závažných problémech látek, které užíváme k praní, čištění a leštění. Setkání s odborníky na UTB bylo zakončeno hodinovým tématem, jenž se podrobně a konkrétně zaměřilo na toxické látky, nutnost kontroly nad užíváním chemikálií a řešeny byly i ekologické problémy EU.

Patrik Kočí