Třída 1.G se zúčastnila  školního kola Pythagoriády – matematické soutěže zaměřené na logické uvažování a prostorovou představivost. Během 60 minut se žáci snažili vyřešit co největší počet úloh. Úspěšnými řešiteli se stalo 9 žáků, přičemž nejlepším byl Petr Palacký, který si poradil se všemi příklady. Těsně za ním s jednou chybnou úlohou skončili Lukáš Pohořelský a Tomáš Palacký.