V úterý 9. dubna jsme se za doprovodu pana učitele Tesarčíka a paní učitelky Ocáskové
vypravili do Zoologické zahrady v Ostravě.
Během cesty autobusem jsme se rozdělili do skupin po 3 lidech,
ale byly i skupiny jiného počtu. Po příjezdu do ZOO jsme obdrželi papíry s úkoly,
ke kterým nám učitelé řekli pár slov, abychom pochopili určité úkoly.
Po zbytek výletu jsme úkoly s radostí vyplňovali.

Po určitém časovém limitu jsme se sešli na předem domluveném místě,
abychom zkontrolovali, zda-li se někdo neztratil, nebo nepřišel ke zdravotnímu úrazu.
Určili jsme si další bod srazu a měli opět volný čas pro naše bádání.

Časem jsme měli možnost projít si celou ZOO,
ale samozřejmě jsme nemohli pouze pozorovat zvířata,
ale museli jsme také pracovat, a proto jsme si všechny zákoutí ZOO projít nestihli.

Ke konci výletu jsme se sešli u východu ze ZOO, kde jsme odevzdali naše práce
a vydali se zpátky do Nového Jičína, kde byla celá akce ukončena.

Zuzana Rubinová, Samuel Freiberg, 1.G