Vzájemné partnerské pobyty s Lyceé Pierre Mendes
v Epinalu jsou pořádány již od roku 2008.
Během každého setkání je francouzským žákům připraven
program na míru podle jejich přání.
Tento rok se žáci chtěli zaměřit (mimo partnerského
města) na tři největší centra naší vlasti.

První den se Francouzi seznámili s městem Nový Jičín.
V místním návštěvnickém centru
se dověděli o kloboučnické tradici a poznali
příběh generála Laudona. Následně je přivítal
místostarosta na radnici a žáci si mohli prohlédnout
unikátní náměstí z ptačí perspektivy.
Odpoledne bylo zaměřeno na exkurzi
v Technickém muzeu Tatra Kopřivnice
a prohlídku města Štramberk.

Další dny byly naplněny exkurzemi
ve Velkém světě techniky v Ostravě,
v Dole Michal Michálkovice,
nechyběly Kasematy brněnského Špilberku
a podzemí pod Zelným trhem.
Závěrečný den byl spojen s návštěvu
významných míst hlavního města.

Výměnné pobyty nejsou jen o společném
programu, ale také o vzájemném poznávání
odlišnosti kultur a zvyků. Žáci rozvíjejí své
jazykové dovednosti a určitě se po společně
stráveném čase objeví i nová přátelství.

Spolupráce s partnerským Epinalem je
dlouhodobě podporována městem Nový
Jičín, což umožňuje snížení nákladů pro
rodiče a účast široké škály zájemců.

Patrik Kočí – koordinátor výměnných pobytů