Jsme velmi potěšeni tím, že můžeme
dnes již absolventům gratulovat
ke skvělému výkonu během maturitních
zkoušek. Také letos se jim podařilo
100% zvládnout státní část maturit
a bez zaváhání projít i profilovými
zkouškami v minulém týdnu.

Přejeme jim, aby se i další sny
plnily se stejnou elegancí a pohodou,
aby našli své vytoužené oblasti studia,
kterým se budou v následujících
letech věnovat.

Vedení školy