„Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěž s více
jak 40 letou tradicí. V soutěži se prokazuje schopnost
samostatné práce, prezentační dovednosti a dovednost
reagovat na dotazy poroty v různých kolech soutěže“
Tolik popis z webové stránky www.soc.cz.

Naše škola se do této soutěže po delší odmlce
zapojila znovu před pěti lety. Soutěží prošlo mnoho
šikovných a pracovitých žáků, kteří dokázali obhájit
svůj výzkum před špičkovými odborníky a specialisty.

Tento rok naši školu reprezentovali Tereza Jelínková (5.G)
a František Horák (3.B). Tereza zvolila oblast marketingu,
managementu a problematiky volného času, zatímco Franta
se zaměřil na propojení fyziky, techniky a vzdělávání.
Oba dokázali bez zaváhání projít okresním kolem a skvěle
zvládli obhajobu na Vysoké škole báňské v Ostravě.
Terka si odnesla bronzovou medaili a Franta na medaili
téměř dosáhl. Oba však získali oficiální titul excelence za
své umístění vzhledem k počtu soutěžících a náročnosti
kola soutěže.

Povedlo se tak již pátým rokem odcházet z krajského
kola s medailovými pozicemi. I když po třech letech
nevyšlo kolo republikové, tak radost z úžasné práce
našich žáků to nijak nezmenšilo.

Patrik Kočí – vedoucí práce a konzultant soutěžících