Že žurnalistika není jen o psaní článků do časopisu
se přesvědčila redakce Gymplátku. Hrstka z nich měla tu možnost
14. května vyrazit na Slezskou univerzitu v Opavě
do zdejších studií, které studenti na vysoké škole
využívají k výuce v praxi. Redaktoři našeho časopisu se dozvěděli
nejen o široké nabídce oborů spojené se žurnalistikou
na této škole, ale také za pomocí studentů a profesorů
nakoukli pod pokličku vzniku televizních zpráv či TV Show
a vše si vyzkoušeli na vlastní kůži. Pro samotnou redakci
to byla skvělá zkušenost a bylo by skvělé účastnit se více takových akcí,
nejenom z oboru žurnalistiky, ale i dalších odvětví,
které by žáky mohly zajímat.

Kateřina Zavadilová