Na konci května se konalo okresní kolo Pythagoriády.
V kategorii Z9 soutěžili tři žáci z 1.G.
Dva z nich, Petr Palacký a Tomáš Palacký,
se stali úspěšnými řešiteli a obsadili krásné 3.- 6. místo.

Blahopřejeme.

Svatava Danihelová, komise M a IVT