Na konci června proběhlo finále pátého ročníku soutěže Středoškolák roku,
jež oceňuje žáky, kteří se ve svém volném čase věnují mimoškolním aktivitám.
Účastníci soutěže svojí pracovitostí a talentem zdaleka překonávají své vrstevníky,
mimo školu pracují na vědeckých projektech, účastní se soutěží doma i v zahraničí,
podnikají, jsou nadanými programátory, publikují články v impaktovaných zahraničních časopisech
či pomáhají lidem ve svém okolí. Od roku 2015 soutěž našla a propojila více než
1100 výjimečných středoškoláků z celé České republiky.
Tento rok se podařilo Tereze Jelínkové probojovat do finále soutěže „TOP 85“,
které bylo spojeno s dvoudenní vzdělávací Akademií 2019, sérií vzdělávacích kurzů připravených
ve spolupráci s lidmi z praxe a odborníky.
Gratulujeme k dalšímu ze série úspěchů a přejeme řadu dalších výzev.

Vedení školy