Celý první týden ve škole se žáci 1. B seznamovali nejen s budovou gymnázia,
školním řádem, pokyny ředitele školy, ale hlavně se svým třídním učitelem a mezi sebou.
Právě z těchto důvodů vyrazili ve dnech 4. 9. – 5. 9. mimo areál školy
do Rožnova pod Radhoštěm. Tam v Campu Sport a Hotelu Stadión proběhly 2 dny
plné poznávacích a pohybových her, při kterých žáci 1. B poznávali nejen sami sebe,
ale též své nové spolužáky a třídního učitele. Počasí přálo, a tak mohli žáci strávit
spoustu času venku a využili toho i ke krátké návštěvě náměstí v Rožnově pod Radhoštěm,
která byla spojena především s důkladnou prohlídkou místních kaváren a cukráren
a řádným odpočinkem. Tento relax se hodil, protože večer je čekal náročný
program – uzavírání kontraktu s třídním učitelem a posílání vzkazů do budoucnosti.
A kdoví? V noci pak dlouhé noční povídání s novými kamarády.

Adaptační kurz byl letos částečně hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
což umožnilo snižovat náklady na uspořádání akce, konkrétně se jednalo
o projekt “Preventivní aktivity pro žáky 1. ročníku Gymnázia Nový Jičín.”

   Po návratu z adaptačního kurzu, kde se během dvou dnů žáci naučili jména
spolužáků nové třídy, je v pátek 6. 9. čekal ještě jeden důležitý úkol.
Přežít pasování do stavu gympláckého. Do tohoto úkolu se s velkou vervou
a nadšením pustili žáci 2. B, kteří se se svými následovníky opravdu moc nepárali.
Připravili jim celou řadu úkolů, které byly mnohdy nesplnitelné.
Nechyběly ani zákeřné dotazy, na které se opravdu bez přístupu k internetu
nedalo odpovědět. Trest za nesplnění úkolu a špatnou odpověď
byl hodně vlhký, sypký, vajíčkový, šlehačkový a podobně.
No prostě mňamka.

Přesto nakonec šerpu dostali všichni a doufáme,
že všichni i přežili. Budiž drobnou útěchou, že úklid školy se týkal
už jen 2. B … a že bylo co uklízet.

Tomáš Jiřík, třídní učitel 1. B