Projekt PŘÍRODA propojil řadu škol a učitelů
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Hlavním cílem bylo hledat nové a zajímavé
metody badatelských dní, formativního hodnocení
a spolupráce mezi základními, středními
a vysokými školami.

Naše škola nezůstala pozadu a zúčastnila
se několika výzkumů, které se objevily
v závěrečném sborníku a hodnocení významu
projektu po jeho dvouletém trvání.

Především se jednalo o badatelské dny
a laboratorní práce v biologii a fyzice.
Testování znalostí a dovedností
pomocí pracovních listů v biologii
a fyzice. Nelze ani zapomenout na
EyeTrackingový výzkum v zeměpise
a fyzice, který odstartoval unikátní
řešení využití pen-tabletů s EyeTrackery.

Více informací: https://www.osu.cz/20607/priroda/