Borovecké rybníky v Příboře patří mezi skvostné
zdroje pro výzkum výskytu vážek. Rybníky přilákaly
i naše začínající entomoložky z gymnázia, aby se
intenzivně věnovaly indikačnímu a ekologickému
významu analýzy stavu vážek ve sledované lokalitě.

„Pracujeme v lokaci Sedlnice – Borovec a odchyt
probíhá tak, že vlastně máme velkou síť, do které
chytáme vážky a označujeme je speciálním fixem,
abychom věděly, kolik jsme jich chytily“
Upřesnila metodu výzkumu Veronika Boháčová.

„Samozřejmě jsme ze začátku měly obavy,
jestli nemůžeme vážkám něco udělat.
Nakonec jsme však zjistily, že je to úplně
něco jiného než motýli, kteří mají měkká křídla“
Doplnila Josefína Burianová.

Výzkum žákyň tak navazuje na analýzu
stavu vážek z minulých let, pomůže
v identifikaci životního prostředí
a přinese další srovnávací data.

Více informací nejdete v záznamu
kabelové televize (od času 15:46)
https://youtu.be/aB6xCpBG5Ks