V úterý 19.11. jsme se v dopoledních hodinách společně
s paní učitelkou Staňkovou vydali na radnici. Ve vestibulu
na nás čekala paní tisková mluvčí a také pan starosta.

Navštívili jsme zasedací síň, kde nám pan starosta odpovídal
na naše připravené dotazy, například o povinnostech
a pravomocích, o dotacích a grantech, městských nemovitostech
a také o MHD v Novém Jičíně. 

Jednomu našemu spolužákovi se poštěstilo
a mohl se na krátkou chvíli stát místostarostou,
bohužel se své role neujal s přílišným nadšením.

Poté nás pan starosta pozval k sobě do kanceláře,
kde pípal nějaký přístroj. Tvrdil, že o nic nejde, ale my jsme věděli,
že je to bomba. Naštěstí paní tisková mluvčí přestřihla správný drát.
Dále jsme navštívili starou zasedací síň a věž radnice,
ze které nikdo nespadl. 

Po exkurzi jsme se vrátili na gymnázium, kde jsme se přepočítali
a zjistili, že ztráty byly přijatelné.

Celkově vzato šlo o „bombový“ výlet, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací. Jsme velmi rádi, že si
na nás pan starosta udělal čas a že nám paní učitelka Staňková
zařídila tuto exkurzi.

Eliška Kotrcová a Ondřej Mráz