Po téměř půlročním vyjednávání jsme v minulém týdnu přivítali významnou návštěvu. Ve středu 23. října nás navštívil psycholog, publicista, překladatel, spisovatel, textař, politik a diplomat Michael Žantovský. Na naší škole se zúčastnil moderované besedy se studenty, kde odpovídal na jejich připravené otázky. Celá beseda by se pak dala rozdělit do několika tematických bloků. Hned na začátku jsme si zavzpomínali na osobu bývalého prezidenta Václava Havla, zhodnotili předlistopadový i polistopadový vývoj naší země a zaměřili se na její současný stav. V druhé části se pak s námi pan Žantovský podělil o své zkušenosti z dob jeho kariéry diplomata. Dozvěděli jsme se například, jaké to je být velvyslancem v USA, Velké Británii nebo Izraeli, jak se na nás tyto země dívají a jakým, někdy až kuriózním výzvám musí diplomat během své kariéry čelit. V třetí části pak pan Žantovský odpovídal na dotazy studentů a učitelů týkající se aktuálních témat či fenoménů v dnešní společnosti. Na závěr pak došlo i na vzájemné předání dárků, při kterém naše škola obdržela symbolickou knihovničku, jakožto začátek budoucí spolupráce mezi naší školou a Knihovnou Václava Havla v Praze. Získali jsme mnoho informací a inspirace, za což panu Žantovskému velice děkujeme.
Milan Šmejkal, 3.A