I během letošního listopadu se naše škola zúčastnila národní soutěže Bobřík informatiky, kterou pořádala Jihočeská univerzita. Soutěžící museli vyřešit 15 náročných úloh v online testu. Test si vyzkoušelo 41 žáků naší školy v kategoriích Kadet, Junior a Senior. Nejlépe si vedl žák 2. G Jan Šikula.
Honzovi a dalším úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.
Hana Trutmanová, vyučující IVT