V pátek 15. 11. 2019 si žáci na Gymnáziu v Novém Jičíně
připomněli 30. výročí začátku Sametové revoluce,
která proběhla nejen v Praze,
ale také v ostatních městech naší republiky
a to včetně Nového Jičína.

Při vstupu do školy byla žákům dána trikolórová stuha,
kterou měli možnost připnout si na oblečení.
Poté na žáky všech tříd čekala výstava fotografií Nového Jičína
z dob listopadu 1989, které zapůjčil Státní okresním archiv
v Novém Jičíně. Prezentace byla doprovázená videem
zachycujícím události v Praze.

Výstavy se postupně zúčastnilo všech 14 tříd včetně vyučujících.
Den byl zakončen hromadnou fotografií před budovou gymnázia.
Akci pořádal Studentský parlament gymnázia s pomocí pana
Ing. Přemysla Kramoliše, který ochotně spolupracoval na získávání
informací. Tímto mu velice děkujeme a rovněž chceme poděkovat
i ostatním učitelům a vedení školy, že nám umožnilo akci pořádat.

Děkujeme.

„Na nikoho, kdo za naší dnešní svobodu tak či onak zaplatil,
by nemělo být zapomenuto“ Václav Havel.

Studentský parlament GNJ