Během minulého týdne jste mohli potkávat na chodbách
stánky, které mnohým zpříjemnili den ve škole.
Vzduchem se linula vůně kvalitní kávy s bonusem
v podobě Štramberských uší. Mohli jste ochutnat vánoční
punč nebo se zakousnout do „s láskou připraveného“ toastu.
Nelze zapomenout na soutěž o ceny, které zapůsobily na
touhu po vítězství.

Tyto aktivity byly součástí praktické části semináře
z managementu. Během praxe si žáci ověřovali jednání
se zákazníkem, plnění cílů svého záměru, hodnotili
poptávku a ziskovost produktů. Po realizaci samotného
prodeje se praktikanti vrhli na zpracování analýzy prodeje,
kterou si budou vzájemně prezentovat v semináři.

Na základě rozhovorů je zřejmé, že si žáci odnesli
mnoho nových zkušeností a zážitků, které jim
pomohou poznávat dovednosti, silná a slabá místa
v oblasti prodeje.

Patrik Kočí – učitel semináře Management v praxi