V pondělí se naši žáci zúčastnili přednášek historika z Akademie věd
a z Ústavu pro studium totalitních režimů pana Zouzala na téma
„Jak se u nás zakládala republika“ a „Dvakrát 17.listopad“.

V obou přednáškách pan Zouzal shrnul podstatné momenty
těchto období dějin a za použití dobových materiálů i v současnosti
natočených filmů přiblížil žákům atmosféru doby. Zdůraznil
také důležitost působení žáků a studentů v těchto dějinných epochách.

Těšíme se na další spolupráci v budoucnu.

Dagmar Kopcová