Padesát řešitelů Olympiády z českého jazyka usilovalo v naší škole o další postup. Jednoho z nejúspěšnějších, Filipa Mikošky, jsem se zeptala na jeho dojmy:

„Hned v úvodu jsem byl velmi mile překvapen s výběrem úloh. Často byly kreativní

a ne jen jedno řešení bylo správné. Zároveň nebyly příliš náročné, a když se člověk zamyslel, bez problémů dokázal najít možnou odpověď. Slohovou práci jsem pojal trochu jiným způsobem, než by se možná dalo čekat. Téma znělo „Co všechno umí podzim“, slohový útvar byl volný. Člověka by to svádělo k vytvoření nějakého krásného líčení s květnatou slovní zásobou či k napsání úvahy o podzimu a jeho působení na lidi. Já jsem si však zvolil nevšední vypravování o Podzimu jako postavě a jeho sourozencích Zimě, Jaru a Létě. Školní kolo jsem si užil a už se těším do okresu!  :-)

A na tomto místě se sluší přidat informaci, kdo z řešitelů získal zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Tradičně první dvě místa postupují do okresního kola Očj. Držíme jim palce a přejeme jasnou lingvistickou mysl!

První kategorie:

  1. Poláková Klára
  2. Benčáková Vanda
  3. Dutko Veronika

Druhá kategorie:

  1. Kafková Viktorie
  2. Mikoška Filip
  3. Černý Tomáš

Za komisi českého jazyka Dagmar Pernická a za řešitele Očj Filip Mikoška