V úterý 28. ledna do semináře z managementu zavítal
kouč, lektor a konzultant firmy TalentWork pan Michal Martoch,
který si připravil řadu zajímavých témat osobního rozvoje.
Během 4 hodin diskusí, proudů myšlenek a námětů
se mohli žáci semináře ponořit do přemýšlení nad svými
plány v blízké i daleké budoucnosti.

Díky práci s daty a fakty pan Martoch
vyvrátil různé fabulace a omyly, které
panují v představách o podnikání a podnikavosti.
I mimořádně kladná zpětná vazba žáků ukazuje,
že hlad po leadershipu a koučování u žáků roste
a je mu nutné věnovat více a více prostoru.

Náklady na financování přednášky byly hrazeny
z prostředků Moravskoslezského kraje, které jsou
určeny na podporu talentu žáků.

Patrik Kočí – učitel semináře