Když jsme se přihlásili, šli jsme do toho s tím, že to bude jen krátká dramatizace divadelní hry Pygmalion od G. B. Shawa, v rámci zpestření hodiny ČJ, že nebudeme mít kulisy, ani kostýmy a že vlastně bude stačit, když text, který jsme od paní učitelky Juchelkové obdrželi, trochu dramaticky přečteme.

Jelikož jsme ale podobnou dramatizaci prováděli již před rokem, rozhodli jsme se, že to letos posuneme trochu dál a že se text přece jenom naučíme. Pak se nám to začalo vymykat z rukou. Informace, že budeme hrát „divadlo“, se mezi kantory rozšířila a najednou jsme zjistili, že i jiní češtináři by se se svou třídou rádi podívali na naše vystoupení. Nakonec jsme tedy hráli s kulisami, v kostýmech, zpaměti a pro čtyři třídy v aule.

Dle názorů, které jsme se od učitelů, ale i od našich spolužáků, doslechli, se naše malá dramatizace líbila, a i přes to, že jsme neplánovali představení před tolika lidmi, jsme s ním velmi spokojeni. V příštím roce bychom se nebránili něčemu podobnému, tak uvidíme, jak to dopadne… 

za amatérský herecký soubor 3. A, Marek Vavrečka