Seminář z managementu není zaměřen na procvičování
znalostí v písemných pracích. Hlavní je to, že žáci dokáží
naučené dovednosti aplikovat ve skutečných produktech.
Právě proto mají seminaristé v rámci pololetí za úkol
vytvořit svůj podnikatelský záměr, rozebrat nápad,
který je unikátní a inovativní.

Tím se žáci naučí přemýšlet o cílech podnikatelského záměru,
úkolech, vizích, rozpočtu, udržitelnosti, partnerech,
ekosociální politice firmy a dalších projektových
aktivitách.

Soutěž Ministerstva pro místní rozvoj
s názvem Navrhni projekt je možností pro
žáky, jak se realizovat a jak si nechat
posoudit své nápady odborníky z praxe.

Patrik Kočí – učitel semináře