Novojičínské gymnázium si za pět let vybudovalo
s německým gymnáziem Friedrich Schiller Gymnasium
v Ludwigsburgu jedinečný vztah, který je založen na
vzájemné podpoře, přátelství a sdílení zážitků ze školství.

Proto se může každý rok vydat 16 žáků do německého
Ludwigsburgu blízko Stuttgartu. Nejprve však proběhne
seznámení v České republice. Učitelé GNJ připravují
týdenní program, který má odhalit typický průmysl regionu
a historické paralely spojené s městem Nový Jičín. 

Němečtí žáci se seznámili s historií výroby klobouků
v Novém Jičíně, tradicí automobilky Tatra v Kopřivnici,
inovacemi ve firmě PWO Valašské Meziříčí. Spolupráce
škol se zaměřuje na přírodní vědy. Proto žáci navštěvují
technické provozy, přírodovědné exkurze, ale také se věnují
výuce, diskusi o aktuálních tématech a problémovému
vyučování.

Zahraniční návštěvu srdečně každý rok přivítají také
na radnici města a zaměstnanci Návštěvnického centra
pak představují historii spojenou s Generálem Laudonem.
Týden je zakončen setkáním všech žáků a rodičů,
kteří se společně ohlédnou za aktivitami, které
společně žáci zvládli. 

Cílem vedení školy je také, aby si výměnný pobyt mohl
dovolit každý žák bez ohledu na finanční možnosti. Proto
jsou aktivně vyhledávány zdroje, které podporují výjezd
českých žáků do Německa. Touto cestou bychom velmi rádi
poděkovali všem sponzorům:

Město Nový Jičín a Návštěvnické centrum Nový Jičín
Město Ludwigsburg
Česko – německý fond spolupráce
OKAP Moravskoslezského kraje

Patrik Kočí, Imider El Houcine a Tomáš Tesarčík – organizátoři akce