V úterý 11. února přivítalo novojičínské gymnázium
zástupce žáků z lavic základních škol. Téma setkání se
zaměřilo na udržitelné zdroje energie, problematiku
zdrojů energie, ale zároveň si žáci mohli osahat různé
pokusy, které rozvíjejí přemýšlení o přírodních vědách.

Jednotlivé skupiny žáků postupně během dopoledne
navštívili různá stanoviště, kde jim během 20 minut
učitelé představili svůj pohled na zvolené téma.
Konkrétně se učitelé zaměřili na luminiscenci,
přeměny chemické energie, alternativní výrobu
elektrické energie a tepelnou energii ve formě ohně.
Nechyběly ani současné trendy ve 3D tisku
a politicko-ekonomický rozbor současných
myšlenek EU zaměřených na čistou energii.

Velmi milým překvapením byla aktivní účast
žáků, pozornost, dotazy a zájem o připravené
aktivity. Budeme rádi, když se i nadále bude
dařit propojovat základní a střední školství
na podobných akcích.

Učitelé přírodních věd