Téma Jak spolupracovat s druhými provází studenty  tříd 1. A a 1. B již od začátku školního roku. V září se promítlo do náplně adaptačních kurzů, v listopadu se studenti zúčastnili besedy s PhDr. Pavlem Letým (PPP Nový Jičín)  a v únoru absolvovali dvouhodinový preventivní program zaměřený na spolupráci v týmech. Zážitkově si vyzkoušeli řešení společného úkolu. Členové týmů se mohli na základě vlastní zkušenosti přesvědčit, že každý z nich je pro dosažení společného cíle důležitý. V programu nechyběla trocha teorie o týmových rolích, která byla zpracována metodou zážitkové pedagogiky.

Iva Chuchmová

Náklady na tuto aktivitu byly částečně hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
škola se zapojila do jeho dotačního programu s projektem
„Preventivní aktivity pro žáky 1. ročníku Gymnázia Nový Jičín“