Novojičínské gymnázium se zapojilo do řady projektů, vědeckých studií
a spoluprací, které mají někdy zvláštní pokračování. Takovým příběhem
se stal i výzkum EyeTrackingu při analýze řešení fyzikálních úloh, který
GNJ realizovalo s Univerzitou Palackého v Olomouci a Ostravskou univerzitou.

Závěry plynoucí z EyeTrackingové studie se nejprve dostaly do sborníku
prací ICERI Sevilla a nyní se o testování řešení úloh mluví v rámci
konference SIG 27 v Antwerpách. Novojičínské gymnázium však nebylo jen
pasivní účastník výzkumu. Navrhlo nové řešení v podobě propojení pen-tabletu,
monitoru a EyeTrackingu, což umožnilo kvalitativní analýzu reakcí žáka.

Je skvělé, když se nápady středoškolských učitelů, akademiků a samotných
žáků dostávají za hranice naší vlasti a inspirují další inovátory.

Link na příspěvek: Stanislav_Popelka_SIG27

Patrik Kočí – koordinátor spolupráce s univerzitami