V lednu se v neobvyklém online formátu uskutečnilo školní kolo matematické olympiády. Se všemi úlohami si znamenitě poradil Kristián Matúš z 1. A. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Jakub Macíček z 3. G a Štěpán Peroutík z 3. G. Děkujeme za originální řešení úloh a v krajském kole přejeme co nejlepší umístění.

Za komisi matematiky Svatava Danihelová