V letošním náročném školním roce dvacet devět studentů našeho gymnázia dokázalo, že český jazyk není jen předmětem, jehož poslední schod ke zdolání se nazývá maturita. Taková pěkná účast ve školním kole Olympiády z českého jazyka nás přiměla k zamyšlení nad tím, že náš mateřský jazyk může lidi stmelovat nejen společnou bohatou řečí, ale dovést i k zajímavým zákoutím a spletitým úkolům. Ty ostatně čekaly i na vyučující, kteří museli zvládnout poněkud složitější organizaci distančního zadání mluvnické a slohové části olympiády.

Spolu s výsledky školního kola chceme tedy zveřejnit i umístění našich žáků v okresní soutěži Olympiády z českého jazyka.

V I. kategorii do 15 let ve školním kole získali první tři místa:

1. Klára Poláková
2. Jan Grzegorz
3. Natálie Tobolová

Ve II. kategorii školního kola Očj byli nejlepší:

1. Filip Mikoška
2. Nikol Míčková
3. Terezie Holá

V okresním kole v I. kategorii obsadil bronzovou příčku Jan Grzegorz.

Ve II. kategorii za Gymnázium v Novém Jičíně získal 1. místo Filip Mikoška a hned 2. místo obsadila Terezie Holá. Všem gratulujeme!

Určitě budeme držet palce Janovi, Filipovi i Terezii, kteří nás budou reprezentovat v krajském kole olympiády.

Na závěr bychom chtěli poděkovat účastníkům za zdařilé slohové práce na téma V mé knihovničce nesmí chybět … (I. kategorie) a O knize, kterou jednou napíšu … (II. kategorie). Jsme rádi, že myšlenky, jež do textů vložili, svědčí o vzdělaných mladých lidech, kteří o životě přemýšlejí a umí se bohatě vyjadřovat.

Za komisi českého jazyka Dagmar Pernická a Petra Juchelková