Vážení rodiče,

oslovili jsme žáky školy, aby se vyjádřili k tomu, jak vnímají distanční
výuku na gymnáziu. Výsledky analýzy jsou k dispozici zde.

Vedení školy