V pátek 19. 3. 2021 proběhla online soutěž Matematický klokan.

Nejvyššího počtu bodů ze všech kategorií dosáhl Jaroslav Genči ze 2. G, který získal 91 bodů ze 120 možných. V jednotlivých kategoriích si nejlépe s 24 testovými úlohami poradili:

KADET

  1. Jaroslav Genči 2. G

  2. Beáta Marková 1. G

  3. Eliška Kudělková 2. G

JUNIOR

  1. Kristián Matúš 1. A

  2. Štěpán Peroutík 3. G

  3. Karolína Slováčková 2. B

STUDENT

  1. Vojtěch Mička 4. A

  2. Ondřej Šnajder 4. A

Všem řešitelům děkuji za aktivní účast a pěkné výsledky, které svědčí o dobrých matematických znalostech a logickém uvažování.

Svatava Danihelová, komise M a IVT