Fyzikální olympiáda a řešení náročných teoretických a praktických úloh
nepatří k vyhledávaným soutěžím na naší škole. Přesto se se objeví nadšenci,
kterým to skvěle myslí a dokáží si zadání úloh ještě více komplikovat dodatečnými
nápady a teoriemi. Například v kategorii D byla zadána laboratorní úloha
ke kmitavému rotačnímu pohybu, v ní měl měřitel aplikovat vzorec. Jenže
náš měřitel si chtěl ověřit, že vzorec je správný a odborníci neudělali chybu.
A tak aplikoval obecné rovnice kmitavého pohybu na rotační pohyb, následně
po derivaci získal lokální extrém, který porovnával s výchylkami rotace.
Pro učitele fyziky jsou taková žákovská bádání jedinečným zážitkem.

Tento rok posíláme do krajského boje 4 úspěšné řešitele naší školy, přejeme jim,
ať si užijí logické souvislosti v řešení úloh a poměří své síly s žáky Moravskoslezska.

GNJ budou zastupovat:

Kategorie D: Kristián Matúš (1A) a Jakub Macíček (3G)
Kategorie C: Adam Jüttner (4G)
Kategorie B: Hynek Petroš (3A)

 

Patrik Kočí a Jiřina Drábová