Již zítra si absolventi školního roku 2020/2021 odnesou svá
maturitní vysvědčení. I když se jednalo o školní rok netradiční,
tak se podařilo zvládnout nástrahy, komplikace a problémy tak,
aby se otevřely dveře další životní inspiraci a poznávání.

Gratulujeme absolventům, že si poradili s distanční výukou
a dokázali školní i státní maturitou projít s elegancí a úspěchem.
Věříme, že svůj podíl na skvělých výsledcích má také spolupráce
s učiteli, kteří mají za sebou nový alternativní styl vzdělávání
prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Vedení školy