I když se přes distanční výuku příliš mnoho věcí nedělo, i tak redakce školního časopisu vytrvala, nevzdala se a i nadále vydávala. A tato píle se jim více než vyplatila, neboť se Gymplátek dostal do finále soutěže Nejinspirativnější časopis roku 2020. I když jsme se neumístili na medailových pozicích, jsme i tak velice šťastní, jelikož vidíme, že má naše tvorba smysl. Doufáme, že v dalších měsících už bude situace mnohem klidnější, a tak i vydávaná čísla budou bohatší.
Mockrát děkujeme všem našim čtenářům za podporu a v neposlední řadě učitelům a vedení naší školy za pomoc a realizaci celého časopisu.

Za redakci časopisu Gymplátek Lenka Sokolová